Oups!

Hej!

Du hamnade förmodligen på den här sidan efter att ha klickat "Nej" på frågan om du jobbar inom sjukvården på någon av de hemsidor som vi administrerar. Tyvärr är dessa sidor enbart ämnade för Hälso- och sjukvårdspersonal då det finns information och reklam som inte riktar sig till allmänheten. Istället hänvisar vi till informationssidor riktade till patienter, så som 1177.se eller respektive patientförenings hemsida.

Har du några andra frågor eller funderingar som rör oss på Mediahuset så hittar du förhoppningsvis det här på vår hemsida - alternativt så kan du väldigt gärna kontakta oss på nedan länk.

Allt gott!

Kontakta oss