Odoo • Image and Text

Vaskulär Medicin

Tidningen Vaskulär Medicin ges ut i samarbete med Svensk förening för Hypertoni, Stroke och Vaskulär medicin (SVM). SVM har bildats genom att förena Svenska Hypertonisällskapet och Svensk Förening för Medicinsk Angiologi. Genom sammanslagningen skapades en ny starkare förening med ett bredare fokus inom kardiovaskulär medicin.

SVM vill verka för att utveckla nationell forskning, utbildning och kunskapsspridning inom området kardiovaskulär medicin och prevention. Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas (SSTH) medverkar till att utveckla och förstärka innehållet ytterligare i tidningen. SSTHs målsättning och del i tidningen är att den ska vara en sammanslutning för trombos- och hemostasintresserade, kliniskt verksamma läkare och vetenskapsmän, i hela Sverige. Svensk Njurmedicinsk Förening (SNF) är ytterligare en förening som anslutit sig för samarbete och kommer att presentera aktuell forskning och aktuella framsteg inom sitt område.

Vaskulär Medicin publicerar information inom vaskulär medicin, vetenskapliga data, översiktsartiklar, kongressrapporter, fallbeskrivningar m.m. Tidningen distribueras till föreningarnas medlemmar som innefattar kardiologer, endokrinologer, angiologer, diabetologer, internmedicinare och nefrologer. Tidningen når även samtliga vårdcentraler och övriga intresserade läkare.

Vaskulär Medicin ges ut fyra gånger per år i ca 1 200 exemplar och kan läsas online på etidning.hypertoni.org. Mer om SVM hittar du på föreningens hemsida, www.hypertoni.org.

Vill du synas i Vaskulär Medicin och nå 1 200 vaskulär-intresserade läsare?

Kontakta Joacim Sjölander för vidare för vidare diskussion, alternativt klicka på knappen här till höger för att själv bli kontaktad! Joacim når man på 0707 91 27 01 alternativt joacim@mediahuset.se  

Du vet väl om att du även kan annonsera online på SVMs hemsida hypertoni.org och i Vaskulär Medicins elektroniska nyhetsbrev som går ut till alla medlemmar i samband med varje utgivning av tidningen?

Hör av dig för mer information!

Vanliga frågor och svar

Hur ser utgivningsplanen ut för 2023?

Du hittar alla viktiga datum för respektive nummer i nedan tabell - men om du vill kan du även prenumerera på vår utgivningskalender för att till exempel möjliggöra automatiska påminnelser inför respektive deadline! Klicka här för Google Calendar-format och här för iCal-format.

Nr Materialdag - tryckt annons i tidning Utgivningsdag
1 16 februari 24 mars
2 4 maj 16 juni
3 14 september 20 oktober
4 9 november 15 december

Det elektroniska nyhetsbrevet kommer ut i samband med respektive utgivning av tidningen och material måste vara oss tillhanda senast 7 dagar innan utskick.

  • Helsida inlaga, 4-färg, 210 x 297 mm + 3 mm utfall

  • Uppslag, 4-färg, 420 x 297 mm + 3 mm utfall

  • Omslag 2 & 3, 4-färg, 210 x 297 mm + 3 mm utfall

  • Omslag 4, 4-färg, (pga plats för inkjet-adressering) 210 x 262 mm + 3 mm utfall

  • Halvsida, 4-färg, Liggande: 180 x 132 mm | Stående: 87,5 x 248 mm

Tidningen trycks med profilen PSOcoated_v3_FOGRA51.icc (klicka på länken för att ladda ned profilen som zip-fil).

Vi tar tacksamt emot ert material som högupplöst pdf via mail till: tony@mediahuset.se  med kopia till: peo@mediahuset.se

Vilket format gäller för banner i nyhetsbrev och på hemsidan?

Alla banners skall ha storlek 240 x 240 pixlar och vi arbetar med filformaten GIFJPEG samt PNG. 
Det går utmärkt att använda animerade gif-filer, som växlar bilder, både på web och i nyhetsbrev.

Material skickas till peo.gothesson@mediahuset.se och skall helst vara oss tillhanda minst 7 dagar före planerad publiceringstid tillsammans med information gällande vidarelänkning. Vi kan även vara behjälpliga med materialproduktion om så önskas. 

Här kan du läsa mer om våra banner-specifikationer. Vid ytterligare frågor gällande banners, maila peo.gothesson@mediahuset.se

Vad kul, det uppskattar vi! Vänligen kontakta chefsredaktör Isak Lindstedt på isaklindstedt@hotmail.com för vidare diskussion.

Du hittar all information om vår integritetspolicy på mediahuset.se/gdpr