Tidningen Distriktsläkaren administreras numera av vårt systerföretag Informationsmedia. 

informationsmedia.se/distriktslakaren