Gastrokuriren

Tidningen Gastrokuriren ges ut i samarbete med Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF) och distribueras till alla medlemmar i föreningen. SGFs uppgift är att stärka gastroenterologin i Sverige genom att stödja och främja utbildning, vetenskap och kvalitet, vilket förmedlas mycket väl i denna tidning.

Gastrokuriren skickas även ut till andra föreningar inom samma område såsom Sveriges Yngre Gastroenterologer (SYG), Svensk Förening för Endoskopi och Gastroenterologi Personal (SEGP), Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige (FSGS), Svensk förening för kolorektal kirurgi (SFKRK) samt Svenska föreningen för pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition (SPGHN).

Gastrokuriren ges ut fem gånger per år i drygt 2400 exemplar och kan läsas online på etidning.svenskgastroenterologi.se. Mer om SGF hittar ni på deras hemsida, www.svenskgastroenterologi.se


Vill du synas i Gastrokuriren och nå 2 400 gastro-intresserade läsare?

Kontakta Kristoffer Lundblad  eller Olle Lundblad för vidare för vidare diskussion, alternativt klicka på knappen här till höger för att själv bli kontaktad!

Kristoffer når man på 0706 18 91 05 alternativt kristoffer@mediahuset.se
Olle når man på 0705 44 88 01 alternativt olle@mediahuset.se

Du vet väl om att du även kan annonsera online på SGFs hemsida svenskgastro.se och i Gastrokurirens elektroniska nyhetsbrev som går ut till alla medlemmar i samband med varje utgivning av tidningen?

Hör av dig för mer information!

Vanliga frågor och svar

Hur ser utgivningsplanen ut för 2021?

Du hittar alla viktiga datum för respektive nummer i nedan tabell - men om du vill kan du även prenumerera på vår utgivningskalender för att till exempel möjliggöra automatiska påminnelser inför respektive deadline! Klicka här för Google Calendar-format och här för iCal-format.

Nr Materialdag Utgivningsdag
1 3 februari 12 mars
2 17 mars 23 april
3 26 maj 2 juli
4 1 september 8 oktober
5 3 november 10 december

Det elektroniska nyhetsbrevet kommer ut i samband med respektive utgivning av tidningen och material måste vara oss tillhanda senast 7 dagar innan utskick.
  • Helsida inlaga, 4-färg, 210 x 297 mm + 3 mm utfall

  • Uppslag, 4-färg, 420 x 297 mm + 3 mm utfall

  • Omslag 2 & 3, 4-färg, 210 x 297 mm + 3 mm utfall

  • Omslag 4, 4-färg, (pga plats för inkjet-adressering) 210 x 262 mm + 3 mm utfall

  • Halvsida, 4-färg, Liggande: 180 x 132 mm | Stående: 87,5 x 248 mm

Tidningen trycks med profilen PSOcoated_v3_FOGRA51.icc (klicka på länken för att ladda ned profilen som zip-fil)

Alla banners skall ha storlek 180 x 200 pixlar och vi arbetar med filformaten GIFJPEGPNG samt html5. Vi rekommenderar dock att GIF-format används då det fungerar utan problem i de flesta webbläsare och plattformar. Det går utmärkt att använda animerade gif-filer, som växlar bilder, både på web och i nyhetsbrev.

Annonsmaterial skickas till peo.gothesson@mediahuset.se och skall helst vara oss tillhanda minst 7 dagar före planerad publiceringstid tillsammans med information gällande vidarelänkning. Vi kan även vara behjälpliga med materialproduktion om så önskas. 

Här kan du läsa mer om våra banner-specifikationer och vad man mer bör tänka på gällande speciellt html5. Vid ytterligare frågor gällande banners, maila peo.gothesson@mediahuset.se

Vi tar tacksamt emot ert material som högupplöst pdf via mail till: peo@mediahuset.se med kopia till: kristoffer@mediahuset.se och olle@mediahuset.se

Vad kul, det uppskattar vi! Vänligen kontakta chefsredaktör Andreas Schult på red@svenskgastro.se för vidare diskussion.

Du hittar all information om vår integritetspolicy på mediahuset.se/gdpr