Cancerläkaren

Tidningen Cancerläkaren, ges ut i samarbete med Svensk Onkologisk Förening (SOF) och går till samtliga medlemmar i föreningen, onkologer samt adjungerade medlemmar som kirurger, palliativläkare, radiofysiker, sjuksköterskor m.fl. Den skickas dessutom till medlemmarna i Svensk Förening för Hematologi (SFH), yrkesgrupper som Bröstonkologisk Förening (BOF), Gastrointestinal Onkologisk Förening (GOF), Svensk Förening för Urologisk Onkologi (SFUO), Svenska Sällskapet för Gynekologisk Onkologi (SSGO), Svensk Förening för IsotopTerapi (SFIT) och Scandinavian Society for Head and Neck Oncology (SSHNO) samt övriga med intresse för onkologi.

Den innehåller bl.a. nyheter som sker inom området, forskning, vetenskaplig utveckling, artiklar från kongresser och möten, både internationella och svenska, ST-läkarsidor, strålbehandling, fallbeskrivningar m.m. Avsikten är att skapa bättre möjligheter till interaktion och kommunikation för alla inom onkologin. 

Tidningen har en upplaga på drygt 2 700 exemplar och kommer ut med sex nummer årligen. Du kan läsa tidningen online på cancerlakaren.se och mer om SOF hittar du på föreningens hemsida onkologi.org

Vill du synas i Cancerläkaren och nå 2 700 onkologi-intresserade läsare?

Kontakta Kristoffer Lundblad för vidare diskussion, alternativt klicka på knappen här till höger för att själv bli kontaktad! Kristoffer når man på 0706 18 91 05 alternativt kristoffer@mediahuset.se 

Du vet väl om att du även kan annonsera online på SOFs hemsida onkologi.org och i Cancerläkarens elektroniska nyhetsbrev som går ut till alla medlemmar i samband med varje utgivning av tidningen?

Hör av dig för mer information!

Vanliga frågor och svar

Hur ser utgivningsplanen ut för 2023?

Du hittar alla viktiga datum för respektive nummer i nedan tabell – men om du vill kan du även prenumerera på vår utgivningskalender för att till exempel möjliggöra automatiska påminnelser inför respektive deadline! Klicka här för Google Calendar-format och här för iCal-format.

Nr Materialdag - tryckt annons i tidning Utgivningsdag
1 20 januari 24 februari
2 31 mars 28 april
3 25 maj 30 juni
4 18 augusti 20 september
5 27 september 27 oktober
6 17 november 19 december
Det elektroniska nyhetsbrevet kommer ut i samband med respektive utgivning av tidningen och material måste vara oss tillhanda senast 7 dagar innan utskick.
  • Helsida inlaga, 4-färg, 210 x 297 mm + 3 mm utfall

  • Uppslag, 4-färg, 420 x 297 mm + 3 mm utfall

  • Omslag 2 & 3, 4-färg, 210 x 297 mm + 3 mm utfall

  • Omslag 4, 4-färg, (pga plats för inkjet-adressering) 210 x 262 mm + 3 mm utfall

  • Halvsida, 4-färg, Liggande: 180 x 132 mm | Stående: 87,5 x 248 mm

Tidningen trycks med profilen PSOcoated_v3_FOGRA51.icc (klicka på länken för att ladda ned profilen som zip-fil)

Vi tar tacksamt emot ert material som högupplöst pdf via mail till: tony@mediahuset.se med kopia till: kristoffer@mediahuset.se

Alla banners skall ha storlek 240 x 240 pixlar och vi arbetar med filformaten GIF, JPEG samt PNG. 
Det går utmärkt att använda animerade gif-filer, som växlar bilder, både på web och i nyhetsbrev.

Material skickas till peo.gothesson@mediahuset.se och skall helst vara oss tillhanda minst 7 dagar före planerad publiceringstid tillsammans med information gällande vidarelänkning. Vi kan även vara behjälpliga med materialproduktion om så önskas. 

Här kan du läsa mer om våra banner-specifikationer. Vid ytterligare frågor gällande banners, maila peo.gothesson@mediahuset.se

Vad kul, det uppskattar vi! Vänligen kontakta chefsredaktör Kjell Bergfeldt på kjell.Bergfeldt@skandion.se för vidare diskussion.

Du hittar all information om vår integritetspolicy på mediahuset.se/gdpr