Lung & Allergiforum

Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF) har tillsammans med Svenska Föreningen för Allergologi (SFFA) en unik gemensam tidning för att främja föreningarnas medlemmars utveckling genom att bl.a. publicera vetenskapliga föredrag, diskussioner, föreningsaktiviteter, kongressrapporter, fallbeskrivningar, översiktsartiklar med mera. Aktuella områden är allergi, CF, cancer, astma, KOL, infektion med mera.

Tidningen ger medlemmar såväl som annonsörer en unik plattform för att nå ut med viktiga budskap och medicinska nyheter. Tidningen distribueras till medlemmarna inom SLMF, SFFA och SLIF (Sveriges Lungsjuksköterskors Intresseförening) och dessutom till samtliga ÖNH-specialister och vårdcentraler i Sverige. Detta ger alla som arbetar inom primärvården en möjlighet att ta del av det senaste inom båda specialistverksamheterna.

Lung & Allergi Forum ges ut 5 gånger per år (varav ett nummer är medlemsmatrikeln, A5) i ca 2 800 exemplar. Tidningen finns att läsa online på etidning.slmf.se och mer om respektive förening hittar du på slmf.se respektive sffa.nu

Vill du synas i Lung & Allergiforum och nå 2 800 lung- och allergiintresserade läsare?

Kontakta Niklas Lundblad eller Joacim Sjölander för vidare för vidare diskussion, alternativt klicka på knappen här till höger för att själv bli kontaktad!

Niklas når man på 0706 74 86 89 alternativt niklas@mediahuset.se och Joacim på 0707 91 27 01 alternativt joacim@mediahuset.se 

Du vet väl om att du även kan annonsera online på SLMFs hemsida slmf.se och i Lung & Allergiforums elektroniska nyhetsbrev som går ut till alla medlemmar i samband med varje utgivning av tidningen?

Hör av dig för mer information!

Vanliga frågor och svar

Hur ser utgivningsplanen ut för 2021?

Du hittar alla viktiga datum för respektive nummer i nedan tabell - men om du vill kan du även  prenumerera på vår utgivningskalender  för att till exempel möjliggöra automatiska påminnelser inför respektive deadline! Klicka  här för Google Calendar-format  och  här för iCal-format .

Nr Materialdag Utgivningsdag
1 10 februari 19 mars
2 5 maj 11 juni
3 22 september 29 oktober
Matrikel 15 oktober 12 november
4 3 november 10 december

Det elektroniska nyhetsbrevet kommer ut i samband med respektive utgivning av tidningen och material måste vara oss tillhanda senast 7 dagar innan utskick.
  • Helsida inlaga, 4-färg, 210 x 297 mm + 3 mm utfall

  • Helsida & omslag för Matrikeln (A5): 4-färg, 148 x 210 mm + 3 mm utfall

  • Uppslag, 4-färg, 420 x 297 mm + 3 mm utfall

  • Omslag 2 & 3, 4-färg, 210 x 297 mm + 3 mm utfall

  • Omslag 4, 4-färg, (pga plats för inkjet-adressering) 210 x 262 mm + 3 mm utfall

  • Halvsida, 4-färg, Liggande: 180 x 132 mm | Stående: 87,5 x 248 mm

Tidningen trycks med profilen PSOcoated_v3_FOGRA51.icc (klicka på länken för att ladda ned profilen som zip-fil)

Alla banners skall ha storlek 180 x 200 pixlar och vi arbetar med filformaten GIFJPEGPNG samt html5. Vi rekommenderar dock att GIF-format används då det fungerar utan problem i de flesta webbläsare och plattformar. Det går utmärkt att använda animerade gif-filer, som växlar bilder, både på web och i nyhetsbrev.

Annonsmaterial skickas till peo.gothesson@mediahuset.se och skall helst vara oss tillhanda minst 7 dagar före planerad publiceringstid tillsammans med information gällande vidarelänkning. Vi kan även vara behjälpliga med materialproduktion om så önskas. 

Här kan du läsa mer om våra banner-specifikationer och vad man mer bör tänka på gällande speciellt html5. Vid ytterligare frågor gällande banners, maila peo.gothesson@mediahuset.se

Vi tar tacksamt emot ert material som högupplöst pdf via mail till: tony@mediahuset.se med kopia till: peo@mediahuset.se

Vad kul, det uppskattar vi! Vänligen kontakta chefsredaktör Martin Wallberg på martin.wallberg@med.lu.se för vidare diskussion.

Du hittar all information om vår integritetspolicy på mediahuset.se/gdpr