Odoo • Image and Text

Specifications for banners/web ads

Storlek
På Mediahusets hemsidor gäller att banners måste vara 240 x 240 pixlar. Samma storlek kan även användas för Nyhetsbrev. 

Format
Vi arbetar med filformaten GIFJPEG samt PNG.
Det går utmärkt att använda animerade GIF-filer, som växlar bilder, både på web och i nyhetsbrev.

Material
Ad material should be sent to  peo.gothesson@mediahuset.se and should preferably be received by us at least 7 days before planned publication date together with information regarding forwarding links.

We can also be helpful with producing material if desired. For other questions regarding banners, sen an email to  peo.gothesson@mediahuset.se