Mediahuset i Göteborg är ett ledande mediaföretag som producerar och ger ut ett stort antal tryckta och digitala publikationer, i huvudsak inom branscherna medicin och rättsväsende.
Vi arrangerar även ett stort antal möten, utbildningar och konferenser runt om i landet varje år.
Läs mer under Våra tjänster och produkter