Mediahuset i Göteborg är ett ledande mediaföretag som producerar och ger ut ett stort antal tryckta och digitala publikationer, i huvudsak inom branscherna medicin och rättsväsende.
Läs mer under Våra tjänster och produkter.