Odoo • Image and Text

Rare Diseases

Rare Diseases är tidningen vars ändamål är att öka kunskapen om sällsynta sjukdomar, lyfta frågor om utredning, diagnostik, forskning och utveckling samt stärka samarbetet mellan alla aktörer inom respektive område. Den består av temanummer inom Hematologi, Neurologi och Oftamologi - och fler områden kommer!

Rare Diseases Hematology distribueras till samtliga hematologer, kliniker, mottagningar och forskningscentra i Sverige. Tidningen har en upplaga på drygt 1 000 exemplar och kommer ut med två nummer årligen. 

Rare Diseases Neurology distribueras till samtliga neurologer, kliniker, mottagningar och forskningscentra i Sverige. Tidningen har en upplaga på drygt 1 000 exemplar och kommer ut med två nummer årligen.

För mer information om tidningen, annonsering och prenumeration, vänligen besök tidningens hemsida www.rarediseases.se