Vi har flyttat!

Numera hittar du alla våra kommande event på vår nya plattform medevents.se

On-site × Hybrid × Gratis × Järnbrist × Infektionssjukdomar × Kirurgi / Transplantation ×