Uppdaterade nationella riktlinjer för behandling av HIV 2021

2021-10-19 16:30 till 2021-10-19 18:00 (Europe/Stockholm)Välkommen att delta!

OBS! NY LÄNK TILL WEBBINARIET: 

https://app.sli.do/event/ryvwegwu

Datum: 19/10 -2021

Tid: 16.30-18.00

Var: Online 

Om detta webbinarium: 

Referensgruppen för Antiviral Terapi (RAV) och Läkemedelsverket har sedan 2002 regelbundet publicerat nationella rekommendationer för anti-retroviral behandling av HIV-infektion. Hösten 2021 reviderade en arbetsgrupp under ledning av RAV rekommendationerna på nytt.

I detta webbinarium kommer de viktigaste uppdateringarna att presenteras och diskuteras. Möjlighet finns för deltagarna att ställa frågor och vara med och diskutera riktlinjerna. 

Moderator:

Magnus Gisslén, professor och överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Panel: 

Christina Carlander, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Leo Flamholc, överläkare, Skåne Universitetssjukhuset Malmö.

Gabriel Westman, Läkemedelsverket, Uppsala.


Odoo - Sample 1 for three columns

Magnus Gisslén

Odoo - Sample 3 for three columns

Christina Carlander

Odoo - Sample 1 for three columns

Leo Flamholc

Odoo - Sample 3 for three columns

Gabriel Westman
När

Från 2021-10-19 16:30
Till 2021-10-19 18:00

Organisatör

Mediahuset i Göteborg AB
031-707 19 30
info@mediahuset.se

Sociala media

Following content will appear on all events