Category

Svensk Lungtransplantationsdag

Anmälan stängd

Välkommen!

Svensk Lungtransplantationsdag
Var: Online
Datum: 19 maj 2022
Tid: 8.30-16.15

 

I samverkan mellan Transplantationsklinikerna i Göteborg och Lund bjuder vi in till en digital temadag!

Sedan lång tid tillbaka har vi arrangerat utbildningar vartannat år kring lungtransplantation. Detta har inte varit möjligt i fysisk form under den rådande pandemin, vi vill därför bjuda in er till svenska lungtransplantationsdagen i form av ett webbinarium.

Mötet kommer att gå av stapeln torsdagen den 19 maj klockan 08:30 – 16:15.

Vi riktar oss till alla professioner i Sverige som är intresserade av lungtransplantation. Mötet arrangeras gemensamt av Göteborg och Lund.

Efter föreläsningarna har åhörarna möjligheter att ställa frågor via chattfunktionen. Föreläsningarna kommer även att spelas in med möjlighet att ses i efterhand. Observera att registrering krävs för att få tillgång till videon.


Anmäl dig här!


Hjärtligt välkomna till Svenska Lungtransplantationsdagen som arrangeras av Universitetssjukhusen i Göteborg och Lund i samarbete med Mediahuset!

Gerdt Riise, Överläkare, Professor
Sektionsansvarig Lungtransplantation
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Hillevi Larsson, Överläkare Med. Dr. 
Sektionsansvarig Lungtransplantation 
Lunds Universitetssjukhus 


Program

08.30-08.45 Välkomna
Gerdt Riise Professor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Hillevi Larsson Med. Dr, Skånes Universitetssjukhus i Lund

Lungtransplantation i Sverige – Aktuella siffror och resultat

08.45-09.15 STRAX-registret – en gemensam uppgift Lund - Göteborg
Jesper Magnusson Med. Dr, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Hillevi Larsson Med. Dr, Skånes Universitetssjukhus i Lund

09.15-09.45 Remisser/diagnoser över tid
Hillevi Larsson Med. Dr, Skånes Universitetssjukhus i Lund

09.45-10.15 Cancer efter lungtransplantation – aktuell studie
Caroline Stenman Med. Dr, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

10.15-10.40 Diskussion - synpunkter

10.40-11.00 KAFFE

11.00-11.30 Utredning lungtransplantation + aktuella fall
Anna Carlander /Anette Spain – Patientkoordinatorer, Leg. Sjuksköterska, Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

11.30-12.00 Uppföljning efter lungtransplantation Lund + Göteborg
– praktiska synpunkter
Kristin Kappelin - Mottagningssköterska, Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Elisabeth Svebring - Mottagningssköterska, Skånes Universitetssjukhus i Lund

12.00-13.00 LUNCH 

13.00-13.30 Aktuell lungtransplantationsforskning Göteborg
Jesper Magnusson, Med. Dr, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

13.30-14.00 Aktuell lungtransplantationsforskning Lund
Sandra Lindstedt, Professor, Skåne Universitetssjukhus i Lund

14.00-14.30 Covid-19 - Aktuellt vid lungtransplantation
Margaretha Smith Med. Dr och Jesper Magnusson Med. Dr, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

14.30-14.45 KAFFE 

14.45-15.15 Följsamhet till medicinering efter lungtransplantation
Annette Lennerling – Docent Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

15.15-15.45 Digitalt stöd för lungmottagare. Ett redskap för jämlik vård.
Anna Forsberg, Professor Skåne Universitetssjukhus i Lund

15.45-16.15 Diskussion

Tack till våra sponsorer!


Datum & Tid
torsdag
19 maj 2022
08:30 16:15 Europe/Stockholm
Organisatör

Mediahuset i Göteborg AB, Eventavdelningen

031-797 27 80
event@mediahuset.se
DELA

Se vad andra tycker om detta event, och gå med i konversationen.