Praktiska aspekter på diagnostik, behandling och monitorering av järnbrist hos patienter med IBD - en update

2021-11-10 16:00 till 2021-11-10 17:00 (Europe/Stockholm)


Välkommen!

Datum: 10/11-2021

Tid: 16:00-17:00

Var: Online

Moderator: Stefan Lindgren

Föreläsare: Stefan Lindgren, Marie Andersson och Henrik Hjortswang. 

Agenda:

Järnbrist - diagnostik och principer för behandling - Stefan Lindgren 

Behandling och behandlingsmål - Henrik Hjortswang 

Praktiska aspekter på behandling och biverkningar - Marie Andersson

Monitorering, långsiktig uppföljning och kliniska aspekter på hypofosfatemi - Henrik Hjortswang 


Föreläsare 

Odoo - Sample 1 for three columns

Stefan Lindgren 

Odoo - Sample 1 for three columns

Marie Andersson

Odoo - Sample 1 for three columns

Henrik Hjortswang

När

Från 2021-11-10 16:00
Till 2021-11-10 17:00

Organisatör

Mediahuset i Göteborg AB
031-707 19 30
info@mediahuset.se

Sociala media

Following content will appear on all events