Obesitas webbinarium

2021-10-14 14:00 till 2021-10-14 16:00 (Europe/Stockholm)


Nya nationella riktlinjer
- Vad gör vården och politiken för jämlik och bättre tillgång till obesitaskirurgi?


Är Sverige redo för nya riktlinjer inom obesitasbehandling?
Ta del av den senaste kunskapen om evidensbaserad kirurgisk behandling i detta webbinarium med ledande nationella experter.

Svår fetma ökar och har blivit en folksjukdom i Sverige.
Vad vet vi idag om hur vikten regleras? Hur fungerar kirurgisk behandling? Vilka resultat har vi från det skandinaviska kvalitetsregistret för obesitaskirurgi? Vad kan vi förvänta oss av Socialstyrelsens kommande nationella riktlinjer?

Programmet avslutas med en paneldiskussion om hur de nya riktlinjerna ska implementeras i regionerna för att nå bättre och mer jämlik tillgång till obesitasbehandling.

Medverkande i programmet kommer bestå av experter från specialistvård, regionpolitiker, representant från patientförening samt Socialstyrelsen.  

Detta webbinarium arrangeras av Mediahuset i Göteborg AB. Det vetenskapliga programmet av SFOK.Mötet genomförs med stöd av Johnson & Johnson och Medtronic.

När

Från 2021-10-14 14:00
Till 2021-10-14 16:00

Organisatör

Mediahuset i Göteborg AB
031-707 19 30
info@mediahuset.se

Sociala media

Following content will appear on all events