EULAR Highlight

2021-06-07 16:00 till 2021-06-07 17:00 (Europe/Stockholm)


                 Datum: 7/6                   
        Tid: 16.00 - 17.30 
      Var: Online     

Moderator och programansvarig: Carl Turesson     
Föreläsare: Carl Turesson och Anders Bengtsson
Preliminärt program
  • Välkomna
  • Highlight del 1
  • Paus
  • Highlight del 2

När

Från 2021-06-07 16:00
Till 2021-06-07 17:00

Organisatör

Mediahuset i Göteborg AB
031-707 19 30
info@mediahuset.se

Sociala media

Following content will appear on all events