Category

Behandlingsmöjligheter för Covid-19 riskpatienter

Anmälan stängd

Webbinarium

Behandlingsmöjligheter för Covid-19 riskpatienter

- Ett medicinskt utbildningsmöte -

Fredag, 11:e februari 2022, kl. 11 - 13


SARS-CoV-2 (COVID-19) är en mycket smittsam sjukdom som har påverkat miljontals människor globalt1-3. Vacciner är viktigast men vissa patienter förblir sårbara trots vaccintillgänglighet. Även nya varianter av oro fortsätter att dyka upp och kan påverka vaccinets effektivitet4. Även om svåra förlopp med sjukhusvistelse eller dödsfall på grund av covid-19 kan inträffa i alla populationer, löper vissa patienter högre risk. Att minska sjukhusvistelser och dödsfall är en fördel för såväl patienter som hela sjukvården5-6.


I detta webbinarium för medicinsk utbildning kommer infektions sjukdoms specialisterna Magnus Gisslén och Anders Sönnerborg att beskriva sjukdomens förlopp hos olika patientgrupper samt möjligheter till behandling. Egenskaper och kliniska resultat för de tillgängliga monoklonala antikropparna (mAbs jämföra) jämföras och Variants of Concern (VoC) och resistenser med de tillgängliga mAbs kommer jämföras samt mAbs differentieras mot orala antivirala medelPresentationer kommer att följas av en paneldiskussion mellan olika specialister som behandlar högriskpatienter om vilka patienter man ska behandla och hur man förbereder sig bäst för behovet av behandling.

Anmäl dig här


Agenda

Kl. 11.00-12.10 CET
Presentationer: COVID-19 sjukdomsförlopp och behandlingsmöjligheter i olika patientgrupper.


11.00-11.40
Kliniska resultat och definition av riskpatienter i Sverige - Magnus Gisslén 

11.40-12.10
Variants of Concern (VoC) och resistenser vid tillgängliga monoklonala antikroppar (mAbs) samt orala antivirala -
 Anders Sönnerborg

Kl. 12.10-13.00

Paneldiskussion: Vilka patienter ska man behandla och hur förbereder man sig bäst för behovet av behandling?

Moderator: Sara Cajander
Panel: Jan Lycke, Martin Höglund, Marie Felldin, Meliha C Kapetanovic

Agendan har skapats i samarbete med medlemmarna i expertpanelen baserat på deras erfarenheter hittills. Honoraren till talare och paneldeltagare ges av GSK. Inga specifika produkter kommer att diskuteras, men kliniska resultat kan täcka alla tillgängliga Covid-19-behandlingar.

Föreläsare 

Magnus Gisslén

Professor vid Göteborgs Universitet, Överläkare på Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Anders Sönnerborg

Professor vid Karolinska Institutet, Överläkare vid Infektionskliniken och Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset.

Moderator och panel 

Sara Cajander

Universitetslektor, överläkare på infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro.

Jan Lycke

Professor, överläkare i Neurologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. 

Martin Höglund

Överläkare, docent Hematologi, Akademiska Sjukhuset Uppsala.

Marie Felldin

Överläkare, sektionsansvarig läkare Transplantationscentrum. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg. 

Meliha C Kapetanovic

Adjungerad professor, Reumatologiska kliniken  i Lund, Skånes Universitetssjukhus. 

Detta webbinarium arrangeras av GSK i samarbete med Mediahuset

Mediahusets hantering av dina personuppgifter
Kortfattat:
Vi delar i vissa fall med oss av en deltagarlista från mötet till personer och eller organisationer som är involverade i mötet. Dessa listor är dock alltid rensade från kontaktuppgifter så som epost och telefonnummer. I övrigt sparar vi dina uppgifter för att kunna kontakta dig om liknande möten i framtiden.
För fullständig information kring hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen läs mer på mediahuset.se/gdpr.


Referenser: 

  1. Transmission of SARS-CoV-2: implications for infection prevention precautions. World Health Organization website. Updated July 9, 2021. Accessed August 18, 2021. https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implications-for-infection-prevention-precautions 

  2. The impact of COVID-19 on global health goals. World Health Organization website. Updated May 20, 2021. Accessed August 18, 2021. https://www.who.int/news-room/spotlight/the-impact-of-covid-19-on-global-health-goals 

  3. The recent challenges of highly contagious COVID-19, causing respiratory infections. National Institutes of Health website. Updated July 26, 2021. Accessed September 10, 2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7405220/ 

  4. Science brief: COVID-19 vaccines and vaccination. Centers for Disease Control and Prevention website. Updated July 27, 2021. Accessed August 19, 2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/fully-vaccinated-people.html

  5. Gupta S, Hayek SS, Wang W, et al. Factors associated with death in critically ill patients with coronavirus disease 2019 in the US. JAMA Intern Med. 2020;180(11):1436-1447. doi:10.1001/jamainternmed.2020.3596 

  6. Horwitz L, Jones SA, Cerfolio RJ, et al. Trends in COVID-19 risk-adjusted mortality rates. J Hosp Med. 2021;16(2):90-92. doi:10.12788/jhm.3552 


©2022 GSK. Alla rättigheter förbehålles GlaxoSmithKline AB, Box 516, SE-169 29 Solna, Sverige.

Varumärken ägs av eller licensieras till GSK-koncernen.

01/22, NP-SE-SOT-WCNT-220001

Datum & Tid
fredag
11 februari 2022
11:00 13:00 Europe/Stockholm
Plats

Mediahuset i Göteborg AB

Marieholmsgatan 10C
415 02 Göteborg
Sverige
031-707 19 30
info@mediahuset.se
Få vägbeskrivning
Organisatör

Mediahuset i Göteborg AB

031-707 19 30
info@mediahuset.se
DELA

Se vad andra tycker om detta event, och gå med i konversationen.