Årsmöte för Svensk Urologisk Förening 2020

2020-10-01 15:00 till 2020-10-01 16:30 (Europe/Stockholm)


Odoo • Image and Text

Varmt välkommen till SUF:s årsmöte!

 Mötet är kostnadsfritt men enbart tillgängligt för SUFs medlemmar. Mötet arrangeras digitalt. 
 Anmälan är öppen fram tom mötets start.

När

Från 2020-10-01 15:00
Till 2020-10-01 16:30

Organisatör

Mediahuset i Göteborg AB, Eventavdelningen
031 - 707 19 30
event@mediahuset.se

Sociala media

Following content will appear on all events