Cancerläkaren

Tidningen Cancerläkaren, tidigare Svensk Onkologi, ges ut i samarbete med Svensk Onkologisk Förening (SOF) och går till samtliga medlemmar i föreningen samt övriga i landet med intresse för onkologi.
Tidningen Cancerläkaren är riktad till ALLA som på något sätt är intresserade av onkologi i Sverige, har en upplaga på drygt 2700 exemplar och utkommer sex gånger per år.
Format/Tryck: A4/Offset.

Utgivningsplan 2020  
NrUtgivningsdagMaterialdag
121 februari24 januari
230 april2 april
326 juni29 maj
421 september21 augusti
528 oktober28 september
618 december19 november
Annonsformat
1/1-sida, inlagaFyrfärg
1/2-sida, inlaga (stående/liggande)Fyrfärg

För bokning och information, kontakta
Kristoffer Lundblad tel 0706 189 105

Länk: Tidningen Cancerläkaren

Länk: Svensk Onkologisk Förenings hemsida