SFAI-tidningen

SFAI-tidningen ges ut i samarbete med Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI) och går bl.a. till samtliga medlemmar i föreningen. Den har enligt oss ett högt aktualitets-värde och innehåller angelägna ämnen inom hela bredden av vår specialitet. SFAI är en specialitetsförening för läkare inom anestesiologi, intensivvårdsmedicin, anestesiologisk algologi, ambulanssjukvård (både yt- och luftburen) samt hyperbarmedicin.
Föreningen har i dagsläget drygt 1 600 medlemmar och utgör därmed en av de större specialitetsföreningarna i Sverige.
SFAI-tidningen utkommer 4 ggr/år i cirka 2000 exemlar.

Format/Tryck: A4/Offset. ICC-profil: ISOcoated_v2_300_eci

Utgivningsplan 2019  
NrUtgivningsdagMaterialdag
128 februari16 januari
229 maj12 april
331 augusti26 juli
429 november16 oktober
Annonsformat
1/1-sida, inlagaFyrfärg
1/2-sida, inlaga
(stående/liggande)
Fyrfärg
1/4-sida, inlagaFyrfärg

För bokning och information, kontakta
Helen Semmelhofer   tel 0730 755 744

Länk: SFAI-tidningen

Länk: Svensk Förening för Anestesi och Intensivvårds hemsida