Reuma Bulletinen

Tidningen Reumabulletinen ges ut i samarbete med Svensk Reumatologisk Förening (SRF) och går till samtliga medlemmar i föreningen. Tidningen kommer
ut åtta gånger per år (varav 1 nummer är medlemsmatrikeln) i c:a 1500 exemplar.

Reumabulletinen innehåller senaste information vad gäller föreningsangelägenheter, uppdaterad efterutbildningskalender, vetenskapliga artiklar och symposierapporter. Sedan år 2014 ges även specialupplagan av Reumabulletinen – RB Vetenskap – ut med två nummer per år.

Format/Tryck: A4/Offset.

Utgivningsplan 2019  
NrUtgivningsdagMaterialdag
11 mars30 januari
2 RB Vetenskap17 april15 mars
324 maj24 april
4 28 juni29 maj
525 oktober27 september
6 RB Vetenskap15 november17 oktober
713 december14 november
Medl. Matrikel20 december18 november
Annonsformat
1/1-sida, inlagaFyrfärg
1/2-sida, inlaga (stående/liggande)Fyrfärg

(Om du surfar i mobilen kan du scrolla på tabellen i sidled för att se mer)

För bokning och information, kontakta Niklas Lundblad,
Tel 031-707 19 30, 0706-74 86 89
E-post: niklas@mediahuset.se

Länk: Tidningen Reumabulletinen

Länk: Svensk Reumatologisk Förenings hemsida