Reuma Bulletinen

Tidningen Reumabulletinen ges ut i samarbete med Svensk Reumatologisk Förening (SRF) och går till samtliga medlemmar i föreningen. Tidningen kommer
ut åtta gånger per år (varav 1 nummer är medlemsmatrikeln) i c:a 1500 exemplar.

Reumabulletinen innehåller senaste information vad gäller föreningsangelägenheter, uppdaterad efterutbildningskalender, vetenskapliga artiklar och symposierapporter. Sedan år 2014 ges även specialupplagan av Reumabulletinen – RB Vetenskap – ut med två nummer per år.

Format/Tryck: A4/Offset.

Utgivningsplan 2018  
NrUtgivningsdagMaterialdag
12 mars5 februari
2 RB Vetenskap18 april19 mars
325 maj25 april
4 29 juni11 juni
525 oktober20 september
6 RB Vetenskap13 november10 oktober
714 december9 november
Medl. Matrikel21 december21 november
Annonsformat
1/1-sida, inlagaFyrfärg
1/2-sida, inlaga (stående/liggande)Fyrfärg

(Om du surfar i mobilen kan du scrolla på tabellen i sidled för att se mer)

För bokning och information, kontakta Dan Johansson,
Tel 031-707 19 30, e-post: dan@mediahuset.se

Länk: Reumabulletinen     Svensk Reumatologisk Förening