Lung & Allergi forum

Tidningen Lung & Allergi Forum ges ut i samarbete med Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF) och Svenska Föreningen för Allergologi (SFFA).
Tidningens uppgift är att främja föreningarnas medlemmars utveckling genom att bl.a. publicera vetenskapliga föredrag, diskussioner, föreningsaktiviteter, kongressrapporter, fallbeskrivningar, översiktsartiklar m.m.
Aktuella områden är allergi, CF, cancer, astma, KOL, infektion med mera.

Tidningen ges ut 4 gånger per år i c:a 2800 exemplar.

Format/Tryck: A4/Offset.

Utgivningsplan 2018  
NrUtgivningsdagMaterialdag
115 mars5 februari
214 juni7 maj
3 1 november1 oktober
Medl. matrikel15 november18 oktober
413 december5 november
Annonsformat
1/1-sida, inlagaFyrfärg
1/2-sida, inlaga (stående/liggande)

(Om du surfar i mobilen kan du scrolla på tabellen i sidled för att se mer)

För bokning och information, kontakta Dan Johansson,
Tel 031-707 19 30, e-post: dan@mediahuset.se

Länkar: Svensk Lungmedicinsk Förening    Svenska Föreningen För Allergologi    Lung & Allergi Forum