Lung & Allergi forum

Tidningen Lung & Allergi Forum ges ut i samarbete med Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF) och Svenska Föreningen för Allergologi (SFFA).
Tidningens uppgift är att främja föreningarnas medlemmars utveckling genom att bl.a. publicera vetenskapliga föredrag, diskussioner, föreningsaktiviteter, kongressrapporter, fallbeskrivningar, översiktsartiklar m.m.
Aktuella områden är allergi, CF, cancer, astma, KOL, infektion med mera.

Tidningen ges ut 4 gånger per år i c:a 2800 exemplar.

Format/Tryck: A4/Offset.

Utgivningsplan 2020  
NrUtgivningsdagMaterialdag
119 mars10 februari
211 juni5 maj
3 29 oktober28 september
Medl. matrikel12 november15 oktober
410 december2 november
Annonsformat
1/1-sida, inlagaFyrfärg
1/2-sida, inlaga (stående/liggande)

(Om du surfar i mobilen kan du scrolla på tabellen i sidled för att se mer)

För bokning och information, kontakta Dan Johansson,
Tel 031-707 19 30, e-post: dan@mediahuset.se

Länk: Tidningen Lung & Allergi Forum

Länk: Svensk Lungmedicinsk Förenings hemsida

Länk: Svenska Föreningen För Allergologis hemsida