Infektionsläkaren

Tidningen Infektionsläkaren ges ut i samarbete med Svenska Infektionsläkarföreningen och går till medlemmarna i föreningen. Vidare skickas tidningen ut till infektionskliniker i landet samt Smittskyddsenheter, Mikrobiologiska laboratorier, vårdhygienenheter m.fl. Tidningen  utkommer fem gånger per år (varav 1 nummer är medlemsmatrikeln) i 1500 exemplar.

Infektionsläkaren innehåller ett brett urval av intressanta artiklar inom infektion, HIV, hepatit m.m.

Format/Tryck: A4/Offset.

Utgivningsplan 2020  
NrUtgivningsdagMaterialdag
124 februari26 januari
Medl. Matrikel3 april1 mars
2 10 maj5 april
315 oktober17 september
416 december17 november
Annonsformat
1/1-sida, inlagaFyrfärg
1/2-sida, inlaga (stående/liggande)Fyrfärg
1/4-sida, inlagaFyrfärg

(Om du surfar i mobilen kan du scrolla på tabellen i sidled för att se mer)

För bokning och information, kontakta
Lars Lundblad   tel 0705 216 569, 
eller Kristoffer Lundblad   tel: 0706 189 105

Länk: Tidningen Infektionsläkaren

Länk: Svenska Infektionsläkarföreninges hemsida