Gastrokuriren

Tidningen Gastrokuriren ges ut i samarbete med Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF) och går till samtliga medlemmar i föreningen. Den skickas även
ut till Sveriges Yngre Gastroenterologer (SYG), Svensk förening för Endoskopi och Gastroenterologisk Personal (SEGP), Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige (FSGS), Svensk förening för Kolorektal kirurgi (SFKRK) samt Svenska föreningen för pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition (SPGHN).

Gastrokuriren  utkommer fem gånger per år i drygt 2400 exemplar.

Format/Tryck: A4/Offset.

Utgivningsplan 2020   
NrUtgivningsdagMaterialdagTema
113 mars5 februariEndoskopi
230 april24 mars
33 juli27 maj
49 oktober2 septemberEndoluminal/Kolorektal
511 december4 novemberLever/Galla/Pankreas
Annonsformat
1/1-sida, inlagaFyrfärg
1/2-sida, inlaga (stående/liggande)Fyrfärg

(Om du surfar i mobilen kan du scrolla på tabellen i sidled för att se mer)

För bokning och information, kontakta Olle Lundblad,
Tel 031-707 19 30, e-post: olle@mediahuset.se

eller Kristoffer Lundblad
Tel 031-707 24 46, e-post: kristoffer@mediahuset.se

Länk: Tidningen Gastrokuriren

Länk: Svensk Gastroenterologisk Förenings hemsida