Informationsmaterial

Läkarmatrikeln

Produceras inte längre kan därför inte heller beställas.

Signerade reproduktioner av omslagsbilder till Läkarmatrikeln kan dock fortfarande beställas.
Klicka här för att komma till beställningssidan för reproduktionerna.

Läs om bok/Beställ bok

Narkotika: Dopningsmedel och hälsofarliga varor – Upplaga 12.1

Skriften ger en bred översikt över de vanligaste aktuella drogerna på den illegala svenska marknaden.
Ett 50-tal preparat och beredningar beskrivs i fråga om sammansättningar, ruseffekter, skadeverkningar m.m. tillsammans med detaljerade färgfotografier. Vanliga kroppsliga och psykiska symptom på drogrus redovisas i checklistor.
Ett särskilt avsnitt ägnas åt upptäckt av drogmissbruk.

Läs om bok/Beställ bok

I huvet på en steroidanvändare

I vår nya bok tar vi er med på en resa från idrottsdoping och arenor till samhällsproblemet och därifrån in i den direkta behandlingssituationen. Hur man kan arbeta med psykosocial behandling av missbrukare av anabola steroider och andra hormonpreparat.

Utkommer i september 2014

Läs om bok/Beställ bok

Anabola Androgena Steroider

Missbruk av anabola androgena steroider, AAS, är idag mer utbrett än någonsin i det svenska samhället och AAS-preparaten säljs på en ständigt växande illegal marknad. Allt fler män, och numera också kvinnor, söker sig idag till sjukvården för att få hjälp och behandling för fysiska och psykiska besvär relaterade till missbruk av anabola steroider.

Vår avsikt med denna bok är att den skall tjäna som en kunskapskälla om ett samhälls- och folkhälsoproblem som berör allt fler människor, såväl privat som i arbetslivet.

Läs om bok/Beställ bok

Mandom, mod och morske män

Missbruk av anabola androgena steroider, AAS, är idag mer utbrett än någonsin i det svenska samhället och AAS-preparaten säljs på en ständigt växande illegal marknad.

Nyckelorden är kunskap och insikt. Boken belyser ingående AAS-problematiken ur tre olika samhällsperspektiv; medicinskt, rättsligt och socialt.

Läs om bok/Beställ bok

Narkotikapolitik i Sverige

I denna skrift berättas om utvecklingen av den svenska narkotikakontrollen sedan opium och kokain reglerades då den första giftstadgan trädde i kraft 1907, om lagstiftning och polisinsatser, om lokalt arbete med att utveckla modellprojekt för att förebygga narkotikaproblem i arbets-liv och skola, om opinionens betydelse för utvecklingen av den svenska narkotikapolitiken och mycket annat.

Läs om bok/Beställ bok

Om den medicinska etikens föränderlighet

På hundra år har den officiella medicinska etiken ändrats i grunden. Alkoholism räknas numera som sjukdom, däremot inte homosexualitet. Rasbiologin är utmönstrad, samtidigt som abort blivit ett beslut endast för den gravida kvinnan. Nya aktörer, som jurister och patientgrupper, har gjort anspråk på att påverka den medicinska etiken. Nya tekniska möjligheter med kartläggning av gener väcker nya frågor om vem som skall få veta vad om en patient.

Läs om bok/Beställ bok