Informationsmaterial

Läkarmatrikeln

Produceras inte längre kan därför inte heller beställas.

Signerade reproduktioner av omslagsbilder till Läkarmatrikeln kan dock fortfarande beställas.
Klicka här för att komma till beställningssidan för reproduktionerna.

Narkotika: Dopningsmedel och hälsofarliga varor – Upplaga 13.1

Skriften ger en bred översikt över de vanligaste aktuella drogerna på den illegala svenska marknaden.
Ett 50-tal preparat och beredningar beskrivs i fråga om sammansättningar, ruseffekter, skadeverkningar m.m. tillsammans med detaljerade färgfotografier. Vanliga kroppsliga och psykiska symptom på drogrus redovisas i checklistor.
Ett särskilt avsnitt ägnas åt upptäckt av drogmissbruk.

Läs om bok/Beställ bok

I huvet på en steroidanvändare

I vår nya bok tar vi er med på en resa från idrottsdoping och arenor till samhällsproblemet och därifrån in i den direkta behandlingssituationen. Hur man kan arbeta med psykosocial behandling av missbrukare av anabola steroider och andra hormonpreparat.

Läs om bok/Beställ bok

Anabola Androgena Steroider

Missbruk av anabola androgena steroider, AAS, är idag mer utbrett än någonsin i det svenska samhället och AAS-preparaten säljs på en ständigt växande illegal marknad. Allt fler män, och numera också kvinnor, söker sig idag till sjukvården för att få hjälp och behandling för fysiska och psykiska besvär relaterade till missbruk av anabola steroider.

Vår avsikt med denna bok är att den skall tjäna som en kunskapskälla om ett samhälls- och folkhälsoproblem som berör allt fler människor, såväl privat som i arbetslivet.

Läs om bok/Beställ bok

IDIOPATISK LUNGFIBROS – Vårdprogram

Denna bok, utgiven i februari 2019, är en uppdaterad och utökad version av det ”Vårdprogram för IPF” som utgavs 2012 av Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF).
Förhoppningen är att det uppdaterade vårdprogrammet kan ge sjukvårdspersonal, forskare och andra intresserade relevanta och aktuella kunskaper om sjukdomen samt praktiska stöd vid utredning, diagnostik och behandling.

Läs om bok/Beställ bok

Narkotikaklassade mediciner