Om den medicinska etikens föränderlighet

284kr

Kategori:

Beskrivning

På hundra år har den officiella medicinska etiken ändrats i grunden. Alkoholism räknas numera som sjukdom, däremot inte homosexualitet. Rasbiologin är utmönstrad, samtidigt som abort blivit ett beslut endast för den gravida kvinnan. Nya aktörer, som jurister och patientgrupper, har gjort anspråk på att påverka den medicinska etiken. Nya tekniska möjligheter med kartläggning av gener väcker nya frågor om vem som skall få veta vad om en patient.
I denna bok görs en omfattande inventering av de utmaningar som den officiella medicinska etiken ställs inför i framtiden. Boken ger också en rekommendation om att medicinsk-etiska bedömningar bör göras i ett hundraårsperspektiv.

Författare: Jonas Hartelius & Lita Tibbling Grahn

Boken ges ut av Svenska Carnegie Institutet i samarbete med Mediahuset i Göteborg AB.

ISBN 978-91-87514-40-1

Pris: 284 kronor exkl. moms  (301 kr inkl. moms)
Fraktkostnad tillkommer till utlandet

  • Varukorg