IDIOPATISK LUNGFIBROS – Vårdprogram

249kr

Denna bok, utgiven i februari 2019, är en uppdaterad och utökad version av det ”Vårdprogram för IPF” som utgavs 2012 av Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF).
Idiopatisk lungfibros är en allvarlig kronisk, progressiv lungsjukdom som rönt ett ökat intresse under det senaste decenniet. Flera framsteg har gjorts gällande diagnostik, behandling och multidisciplinärt omhändertagande och det reviderade vårdprogrammet avser belysa olika aspekter av denna utveckling.

Ett trettiotal experter har ideellt och med stort engagemang bidragit med att skriva vårdprogrammets sjutton kapitel, varav nio är helt nyskrivna. Författarna representerar en unik tvärprofessionell kunskapskälla med ett gemensamt intresse för sjukdomen IPF.

Förhoppningen är att det uppdaterade vårdprogrammet kan ge sjukvårdspersonal, forskare och andra intresserade relevanta och aktuella kunskaper om sjukdomen samt
praktiska stöd vid utredning, diagnostik och behandling. Förhoppningen är också att dokumentet skall leda till ett ökat intresse för interstitiella sjukdomar och i ett längre perspektiv vara till hjälp i omhändertagandet av dessa patienter.

Fraktkostnader tillkommer till utlandet.
Vid beställning av 50 böcker, eller fler, utgår en en mängdrabatt om 10 %.
Vid beställning av 100 böcker, eller fler, utgår en en mängdrabatt om 15 %.

Kategori: