Narkotikaklassade mediciner

215kr

Läkemedelsdroger har sedan Rohypnol-perioden
i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet
tagit en allt större plats på den illegala drogmarknaden.
Förutom bensodiazepiner blev morfinlika
opioider alltmer eftertraktade. Men samhällets
intresse av att förhindra denna utveckling av de
ibland legala och ibland illegala preparaten har
varit av lägre prioritet än för traditionella illegala
narkotika. När också amfetaminlika ADHDläkemedel
omkring 2008 blev allt vanligare som
missbruksdroger, började jag inse hotet från den
legala narkotikamarknaden som erövrade en allt
större andel av den illegala marknaden.

Fraktkostnader tillkommer till utlandet.