Narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor

260kr

Upplaga 12.1

Narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor ger en bred översikt över de vanligaste aktuella drogerna på den illegala svenska marknaden.

Ett 50-tal preparat och beredningar beskrivs i fråga om sammansättningar, ruseffekter, skadeverkningar m.m. tillsammans med detaljerade färgfotografier. Vanliga kroppsliga och psykiska symptom på drogrus redovisas i checklistor.

Ett särskilt avsnitt ägnas åt upptäckt av drogmissbruk.

I denna tolfte upplaga har en rad textavsnitt aktualiserats och nya bilder tillförts. Kapitlet om droger på internet har utökats kraftigt. Sakuppgifterna är – såvida ej annat anges – aktuella per den 18 augusti 2015.

Narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor ger en unik översikt över drogområdet. Den är lämplig vid grundläggande undervisning inom skola, socialtjänst, frivilligt arbete, polisväsende, säkerhetsverksamhet, företagshälsovård, personalarbete samt lärar- och ungdomsledarutbildning.

Skriften ges ut av Svenska Carnegie institutet och Svenska Narkotikapolisföreningen.

Polismyndigheter och anställda inom rättsväsendet kan beställa skriften till ett reducerat pris via www.snpf.org

ISBN 978-91-87514-43-2

Format A4, 64 sidor, ca 100 färgbilder.

Pris: 260 kronor exkl. moms  (276 kr inkl. moms)
Fraktkostnad tillkommer till utlandet