Mandom mod och morske män

345kr

Missbruk av anabola androgena steroider, AAS, är idag mer utbrett än någonsin i det svenska samhället och AAS-preparaten säljs på en ständigt växande illegal marknad. Att tala om ett samhällsproblem är ingen överdrift i sammanhanget, men våra styrande politiker har under många år undvikit AAS-frågan. Vi saknar sedan länge en samhällsdebatt om detta dolda missbruk som direkt och indirekt är mycket resurskrävande bl.a. inom sjukvården och rättsväsendet.

Allt fler män, och numera också kvinnor, söker sig idag till sjukvården för att få hjälp och behandling för fysiska och psykiska besvär relaterade till missbruk av anabola steroider. Vidare är sambandet mellan AAS-missbruk och våld numera ett vedertaget faktum men mörkertalet är stort. I de flesta fall av gatuvåld eller våld mot kvinnor utreds inte en eventuell koppling till AAS-missbruk. Nyckelorden är kunskap och insikt. Boken belyser ingående AAS-problematiken ur tre olika samhällsperspektiv; medicinskt, rättsligt och socialt.

Ur innehållet:

• effekter och bieffekter

• fysiska och psykiska hälsorisker

• AAS-missbrukets effekter på hjärnan

• AAS och beroende

• AAS som psykoaktiv drog

• behandling av steroidmissbrukare

• missbrukssituationen

• den illegala AAS-marknaden

• preparatkännedom

• våldsbrottslighet

• vem blir steroidmissbrukare

• preventivt arbete

Några nationellt och internationellt genomförda och pågående forskningsprojekt presenteras också närmare. Vår avsikt med denna bok är att den skall tjäna som en kunskapskälla om ett samhälls- och folkhälsoproblem som berör alltfler människor, såväl privat som i arbetslivet.

Tommy Moberg
Socionom och doktorand på Göteborgs Universitet – institutionen för socialt arbete, expert i frågor kring ungdom, dopning, och missbruk. Tommy har lång erfarenhet av samtalsbehandling för barn och ungdomar inom bl.a. narkomanvård. Därutöver handleder och utbildar Tommy på högskola, inom skola, socialtjänst, sjukvård m.m.
Kontakt: tommymoberg@mac.com

Gunnar Hermansson
Kriminalinspektör vid Rikskriminalpolisen
Gunnar ansvarar sedan 1994 för Rikskriminalpolisens kartläggning av missbruk och illegal handel rörande anabola steroider och andra läkemedelsdroger både nationellt och internationellt.
Kontakt: gunnar.hermansson@snpf.org

En bok av
Tommy Moberg & Gunnar Hermansson
384 sidor

Pris: 345 kr exkl. moms  (366 inkl. moms)
Fraktkostnad tillkommer till utlandet

  • Varukorg