Anabola Androgena Steroider

184kr

Beskrivning

Den globala marknaden för anabola androgena steroider, AAS, är mycket omfattande och lukrativ. Missbruket av AAS-preparat är etablerat och den illegala hanteringen belastar rättsväsendet och sjukvården alltmer.
I skriften Anabola Androgena Steroider ges en orientering om bakgrunden till problemet fram till den aktuella situationen, missbruksmönster, effekter och bieffekter, påverkan på hjärnan, behandling, preparatöversikt, illegal tillverkning, lagstiftning och beslag, Internethandel, AAS och våld samt slutligen samhällets åtgärder.

Den nya uppdaterade upplagan av Anabola Androgena Steroider är också kompletterad med ett antal nya bilder. Med sitt okomplicerade språk ger den en heltäckande beskrivning av AAS-problemet och lämpar sig väl för människor i alla åldrar som vill skaffa sig grundläggande kunskaper om ett aktuellt och angeläget samhällsproblem. Uppgifterna i denna upplaga är aktuella per den 1 juli 2014.

Innehåll:

 • Anabola steroider och testosteron
 • Missbruk av anabola steroider – vem och varför?
 • Missbruk av anabola steroider – när, var och hur?
 • Effekter och bieffekter
 • Hur påverkar AAS hjärnan?
 • Aktuell forskning
 • Behandling av AAS-missbrukare
 • Anabola steroider och lagen
 • Preparatöversikt
 • AAS och narkotika
 • Illegal tillverkning av AAS-preparat
 • AAS och Internet
 • Smuggling och beslag
 • AAS och våldsbrottslighet
 • Idrott och dopning
 • Samhällets åtgärder mot AAS-missbruk. Framtiden
 • Kontaktadresser m.m


Tommy Moberg
Socionom och doktorand på Göteborgs Universitet – institutionen för socialt arbete, expert i frågor kring ungdom, dopning, och missbruk. Tommy har lång erfarenhet av samtalsbehandling för barn och ungdomar inom bl.a. narkomanvård. Därutöver handleder och utbildar Tommy på högskola, inom skola, socialtjänst, sjukvård m.m.
Kontakt: tommymoberg@mac.com

Gunnar Hermansson
Kriminalinspektör vid Rikskriminalpolisen
Gunnar ansvarar sedan 1994 för Rikskriminalpolisens kartläggning av missbruk och illegal handel rörande anabola steroider och andra läkemedelsdroger både nationellt och internationellt.
Kontakt: gunnar.hermansson@snpf.org

En bok av
Gunnar Hermansson & Tommy Moberg
Format A4, 36 sidor, ca 60 bilder.
Pris: 184 kr exkl.  moms  (195 kr inkl. moms)
Fraktkostnad tillkommer till utlandet
Upplaga 3.1