Våra tjänster och produkter

Mediahuset producerar ett växande antal tidskrifter, huvudinriktningen är läkartidningar inom olika specialistområden samt medlemstidningar för föreningar inom rättsväsendet.
Andra trycksaker som produceras är bl.a. faktaböcker och informationsmaterial.
Vi administrerar även många av föreningarnas hemsidor samt är behjälpliga vid-, eller arrangerar på egen hand, ett stort antal möten, utbildningar och konferenser runt om i landet.