Narkotika: Dopningsmedel och hälsofarliga varor – Upplaga 11.1

Narkdop-omslag-1_11_200
Narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor ger en bred översikt över de vanligaste aktuella drogerna på den illegala svenska marknaden.

Ett 50-tal preparat och beredningar beskrivs i fråga om sammansättningar, ruseffekter, skadeverkningar m.m. tillsammans med detaljerade färgfotografier. Vanliga kroppsliga och psykiska symptom på drogrus redovisas i checklistor.

Ett särskilt avsnitt ägnas åt upptäckt av drogmissbruk.

I denna elfte upplaga har en rad textavsnitt aktualiserats, och nya bilder har tillförts. Sakuppgifterna är – såvida ej annat anges – aktuella per den 1 januari 2012.

Narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor ger en unik översikt över drogområdet. Den är lämplig vid grundläggande undervisning inom skola, socialtjänst, frivilligt arbete, polisväsende, säkerhetsverksamhet, företagshälsovård, personalarbete samt lärar- och ungdomsledarutbildning.

Skriften ges ut av Svenska Carnegie institutet och Svenska Narkotikapolisföreningen.

ISBN 978 91-87514-31-9

Format A4, 64 sidor, ca 100 färgbilder.

Pris 190 kronor exklusive frakt & moms

Beställ här

Anställda inom polis-, tull- och åklagarväsendet kan för ett reducerat pris beställa skriften hos oss.
Beställning bör ske skriftligen eller via www: Klicka här