(INF-O4) Resultat från Innovationsprojektet – VRI-proaktiv – ett trippelhelix initiativ

Författare/Medförfattare

NamnArbetsplatsOrganisationOrtLandAffiliation
Per EnglundInnovationsplatsenKarolinska UniversitetssjukhusetStockholm1
Anna FärnertInstitutionen för Medicin, SolnaKarolinska InstitutetStockholm1
Anna FrejInfektionsklinikenKarolinska UniversitetssjukhusetStockholm1
Hercules DalianisInstitutionen för data- och systemvetenskapStockholms UniveresitetStockholm1
Emil ThimanInfektionsklinikenKarolinska UniversitetssjukhusetStockholm1
Azadeh EhyaieInfektionsklinikenKarolinska UniversitetssjukhusetStockholm1
John Karlsson ValikInfektionsklinikenKarolinska UniversitetssjukhusetStockholm1
Ulf HertinSAS InstituteStockholm1
Christian HardahlSAS InstituteStockholm1
Mads MogensenTreat SystemsAalborgDanmark1
Logan WardTreat SystemsAalborgDanmark1
Mats FriskTietoStockholm1
Agneta AnderssonSveriges Kommuner och LandstingStockholm1

Abstrakt

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett globalt hälsoproblem. I Sverige är andelen sjukhusvårdade patienter som har en VRI omkring 9 procent. Infektionerna innebär ett stort lidande för patienterna, förlängda vårdtider, och en årlig kostnad av 6.5 miljarder SEK i Sverige vilket motsvarar ca 10 % av totala kostnader för somatisk sjukvård.

VRI-proaktiv är ett Vinnovafinansierat nationellt projekt vars syfte är att minska vårdrelaterade infektioner och förbättra handläggning av VRI. Projektet utvecklar innovativa beslutsstöd och nya arbetssätt samt ett utbildningspaket om VRI. VRI-proaktiv är ett så kallat trippelhelixprojekt, vilket innebär att professionen, akademin och industrin samarbetar för att nå bästa resultat. Professionen representeras av SKL, Region Östergötland, Västerbottens läns landsting och Karolinska universitetssjukhuset. Karolinska institutet och Stockholms universitet representerar akademin och industriparterna är SAS Institute, Tieto och Treat Systems.

På infektionsveckan 2017 presenterade vi projektplanen och i år ämnar vi presentera resultat från projektet. Dessa är indelade i arbetspaket enligt följande: 1) Nya arbetssätt och processer, 2) Utbildning och kommunikation, och 3) IT-stöd och algoritmer. Vi kommer bl.a. att presentera resultat från implementering av en ny rondmall som fokuserar på riskfaktorer för VRI, en studie baserad på 2017 års punktprevalensmätning för VRI där vi jämför prevalensen enligt svenska definitioner med de internationella definitionerna från European Center of Disease Control, en plattform för utbildning om förebyggande åtgärder för VRI, samt resultat från automatiserad detektion av vårdrelaterad sepsis och urinvägsinfektion från journaldata.

Projektet syftar till att de lösningar som tas fram i projektet är generaliserbara och kan implementeras nationellt.

Bifogade bilder