(INF-O4) Resultat från Innovationsprojektet – VRI-proaktiv – ett trippelhelix initiativ

Författare/Medförfattare

NamnArbetsplatsOrganisationOrtLandAffiliation
Per Englund Innovationsplatsen Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm 1
Anna Färnert Institutionen för Medicin, Solna Karolinska Institutet Stockholm 1
Anna Frej Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm 1
Hercules Dalianis Institutionen för data- och systemvetenskap Stockholms Univeresitet Stockholm 1
Emil Thiman Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm 1
Azadeh Ehyaie Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm 1
John Karlsson Valik Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm 1
Ulf Hertin SAS Institute Stockholm 1
Christian Hardahl SAS Institute Stockholm 1
Mads Mogensen Treat Systems Aalborg Danmark 1
Logan Ward Treat Systems Aalborg Danmark 1
Mats Frisk Tieto Stockholm 1
Agneta Andersson Sveriges Kommuner och Landsting Stockholm 1

Abstrakt

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett globalt hälsoproblem. I Sverige är andelen sjukhusvårdade patienter som har en VRI omkring 9 procent. Infektionerna innebär ett stort lidande för patienterna, förlängda vårdtider, och en årlig kostnad av 6.5 miljarder SEK i Sverige vilket motsvarar ca 10 % av totala kostnader för somatisk sjukvård.

VRI-proaktiv är ett Vinnovafinansierat nationellt projekt vars syfte är att minska vårdrelaterade infektioner och förbättra handläggning av VRI. Projektet utvecklar innovativa beslutsstöd och nya arbetssätt samt ett utbildningspaket om VRI. VRI-proaktiv är ett så kallat trippelhelixprojekt, vilket innebär att professionen, akademin och industrin samarbetar för att nå bästa resultat. Professionen representeras av SKL, Region Östergötland, Västerbottens läns landsting och Karolinska universitetssjukhuset. Karolinska institutet och Stockholms universitet representerar akademin och industriparterna är SAS Institute, Tieto och Treat Systems.

På infektionsveckan 2017 presenterade vi projektplanen och i år ämnar vi presentera resultat från projektet. Dessa är indelade i arbetspaket enligt följande: 1) Nya arbetssätt och processer, 2) Utbildning och kommunikation, och 3) IT-stöd och algoritmer. Vi kommer bl.a. att presentera resultat från implementering av en ny rondmall som fokuserar på riskfaktorer för VRI, en studie baserad på 2017 års punktprevalensmätning för VRI där vi jämför prevalensen enligt svenska definitioner med de internationella definitionerna från European Center of Disease Control, en plattform för utbildning om förebyggande åtgärder för VRI, samt resultat från automatiserad detektion av vårdrelaterad sepsis och urinvägsinfektion från journaldata.

Projektet syftar till att de lösningar som tas fram i projektet är generaliserbara och kan implementeras nationellt.