(INF-P17) Power BI – ett nytt sätt att återkoppla från kvalitetsregister

Författare/Medförfattare

NamnArbetsplatsOrganisationOrtLandAffiliation
Anders Lundqvist Infektionskliniken Södra Älvsborgs Sjukhus Borås 1

Abstrakt

BAKGRUND
Infektionsläkarföreningens kvalitetsregister samlar fortlöpande in stora mängder patientdata vilket innebär möjlighet till omfattande analys av epidemiologi och vårdkvalitet vid flera vanliga och viktiga sjukdomar på svenska infektionskliniker. Registren har ibland kritiserats pga. den arbetsinsats som måste utföras i samband med rapporteringen och att det tar tid att effektuera återkoppling även om varje klinik regelbundet kan ta fram sina egna data.

METOD
I Borås har vi börjat använda dataprogrammet Power BI (Microsoft) för att på ett enklare och snabbare sätt uppdatera våra resultat och därmed i närtid kunna återkoppla till klinikens läkare.
Rapporterna publiceras på en webbadress och som är allmänt tillgänglig via länk på klinikens hemsida.

RESULTAT OCH SLUTSATSER
Genom att exemplifiera med pneumoniregistret visas hur rapporten ser ut och hur man som läsare av rapporten interaktivt kan undersöka utfallet för olika patientgrupper.
På detta sätt hoppas vi också med kvalitetsregistret som hjälp kunna påverka vårdkvaliteten i önskvärd riktning och också öka intresset för rapporteringen i allmänhet
Effekten av arbetssättet är ännu inte utvärderat men sannolikt kan det vara av intresse för fler kliniker.

Bifoga filer

Pneumoniregistret.pdf