(INF-O1) Mindre bekanta virus som orsak till svår pneumoni – vanligare än vad vi tror?

Författare/Medförfattare

NamnArbetsplatsOrganisationOrtLandAffiliation
Niklas Bengtsson Infektionskliniken Länssjukhuset Ryhov Jönköping 1
Anna J Henningsson Klinisk mikrobiologi Länssjukhuset Ryhov Jönköping 1

Abstrakt

Samhällsförvärvad pneumoni är en vanlig orsak till sjukhusvård. Klinisk handläggning har länge utgått från bakteriell genes. Senaste åren har flertalet nya luftvägsvirus identifierats. Kunskapen är fortfarande inte heltäckande. Tillgängligheten till molekylärbiologisk diagnostik ökar och därmed också kunskapen om virusorsakade pneumonier. I Region Jönköpings län finns sedan november 2013 möjlighet till nedre luftvägsdiagnostik via multiplex PCR mot 32 olika agens. Analysmetoden syftar främst till användning inom intensivvården och för utredning hos immunsupprimerade patienter. Syftet med studien var att ta reda på frekvensen av mindre bekanta virus som orsak till svår pneumoni och kunskapen hos infektionsläkare respektive barnläkare för dessa mikrobiologiska fynd.

Virusinfekterade patienter återfanns retrospektivt via sökning i det mikrobiologiska laboratoriets databas mellan 1 november 2013 och 15 oktober 2017. Kompletterande journalgranskning genomfördes. Patienter påvisade med virus enligt nedan inkluderades.

Totalt under studieperioden utfördes 1235 positiva analyser för luftvägspatogener. Bland dessa identifierades 113 fynd av inkluderade virus hos 107 patienter, 66 män (62 %) och 41 kvinnor (38%). Fjorton patienter (13%) var barn under 18 år. Sjutton patienter hade adenovirus, 12 bocavirus, 19 coronavirus, 8 enterovirus, 14 humant metapneumovirus, 41 parainfluensavirus och 2 parechovirus. Virus bedömdes bidra till sjuklighet hos 65 patienter (61 %), varav 48 (45%) med viruspneumoni och 17 (16 %) med bakteriell superinfektion. Av 46 intensivvårdade patienter hade 31 stycken (67%) virusgenes varav 22 (48 %) med viruspneumoni och nio (19 %) med bakteriell superinfektion. Det fanns ett tydligt resonemang kring virusfyndet av en infektionsläkare hos 24 av 60 patienter (40%) och av en barnläkare hos 10 av 14 patienter (71%).

Svår virusorsakad pneumoni är vanligt. Data stärkte att medvetenheten för detta behöver lyftas. Kunskapen skulle kunna minska användning av antibiotika och minimera risk för smittspridning. Idag finns behandling av ett fåtal luftvägsvirus. Denna studie indikerar att det kan finnas incitament till utveckling av nya antivirala läkemedel.