(INF-P22) God livskvalitet efter bakteriell meningit!

Författare/Medförfattare

NamnArbetsplatsOrganisationOrtLandAffiliation
Maria Sjöberg Infektionskliniken Region Örebro län Örebro 1
Christina Wennerholm Infektionskliniken Östergötland Östergötland 2
Stina Lannemyr 2
Sofi. I. Nilsson Infektionskliniken Region Skåne 3

Abstrakt

I registret för bakteriell meningit använder vi hälsoenkäten EQ5D5L. Patienten fyller i enkäten vid utskrivningen och efter 6 månader. Nedanstående resultat är från tidsperioden 130101–160930.
De tre första variablerna Rörlighet, Personlig vård och Vanliga aktiviteter uppvisade ett klart förbättrat resultat efter 6 månader. Variabeln Smärta/Besvär visade att 50 % fortfarande hade någon form av smärta/besvär efter 6 månader. Endast en mindre del av dessa var svåra smärtor/besvär. I normalpopulationen angav 40% besvär i denna variabel. Oro/Nedstämdhet angavs av 40% av meningit-patienterna i 6-månadersenkäten. I normalpopulationen var motsvarande siffra 32,5%.
Vid skattning av livskvalitet där 0 var sämst och 100 bäst visade resultatet en klar förbättring efter 6 månader från 58,7% vid utskrivning och 77,3% efter 6 månader. I normalpopulationen var motsvarande siffra 80%.