(INF-P2) Etiologi av CNS-infektioner I Nepal, studerat med multiplex PCR.

Författare/Medförfattare

NamnArbetsplatsOrganisationOrtLandAffiliation
Olof SällInfektionskliniken UniversitetssjukhusetÖrebro1
Sara Thulin-HedbergLaboratoriemedicnska länsklinikenUniversitetssjukhusetÖrebro2
Marita NeanderLaboratoriemedicnska länskliniken Universitetssjukhuset Örebro 2
Rabin BomUnited Mission Hospital TansenTansenNepal3
Sabina TiwariUnited Mission Hospital TansenTansenNepal3
Les DornonUnited Mission Hospital TansenTansenNepal3
Martin SundqvistLaboratoriemedicnska länsklinikenUniversitetssjukhusetÖrebro2
Paula MöllingLaboratoriemedicnska länskliniken Universitetssjukhuset Örebro2

Abstrakt

Vilka patogener som orsakar infektioner i CNS (centrala nervsystemet) i Nepal är ofta okänt p.g.a. bristande diagnostik. Syftet med denna studie var att undersöka den mikrobiella etiologin till CNS-infektioner vid ett sjukhus i Nepal med hjälp av en bred kommersiell multiplex PCR-panel.

Under 16 månader inkluderades prospektivt 176 patienter med misstänkt CNS-infektion vid United Mission Hospital Tansen i Nepal. Patientuppgifter registrerades i en enkät och på sjukhusets laboratorium utfördes cellräkning i likvor. Efter frystransport till Örebro utfördes multiplex PCR riktad mot sex bakterier, sju virus och en svamp (FilmArray Meningitis/Encephalitis panel, BioFire diagnostics, Salt Lake City, USA).

Av de bakteriella agens som ingår i panelen kunde Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae samt Neisseria meningitidis påvisas. Cryptococcus neoformans/gattii detekterades i fyra prov. Följande virus kunde påvisas; enterovirus (n=8), varicella zoster-virus (n=5), herpes simplex-virus 1 (n=3) och humant herpes-virus 6 (n=3). 59 % av proverna var negativa. 67 % av patienterna hade tagit antibiotika före lumbalpunktion, huvudsakligen perorala cefalosporiner.

Genom att använda FilmArray multiplex PCR-panel kunde flera viktiga patogener påvisas. Många prover var dock negativa, vilket tyder på att CNS-infektioner i det aktuella området orsakas av andra patogener, såsom mykobakterier och virus som inte ingår i FilmArray Meningitis/Encephalitis panel. En majoritet av patienterna hade tagit bredspektrumantibiotika före ankomst till sjukhuset, vilket försvårar den kliniska bedömningen av patienterna. Resultatet från denna studie understryker behovet av förbättrad mikrobiologisk diagnostik av CNS-infektioner som är anpassad för Nepal och andra låginkomstländer.

Bifogade bilder