(INF-P15) Cirros, hög ålder och högt BMI är viktiga riskfaktorer för kvarstående avancerad fibros efter hepatit C behandling.

Författare/Medförfattare

NamnArbetsplatsOrganisationOrtLandAffiliation
Magnus Hedenstierna Infektionskliniken Danderyds Sjukhus Stockholm 1
Ali Nangarhari Institutionen för medicn Huddinge Karolinska Institutet Stockholm 2
Amin El-Sabini Institutionen för medicin Huddinge Karolinska Institutet Stockholm 2
Ola Weiland Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm
Soo Aleman Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

Abstrakt

Bakgrund
Tidigare studier har visat att leverfibros kan förbättras efter framgångsrik behandling (SVR) av kronisk hepatit C, men att en grupp patienter verkar ha kvarstående fibros eller progress till cirros efter SVR. Syftet med den här studien var att undersöka hur fibros utvecklas efter SVR hos patienter med avancerad fibros eller cirros före behandling, och att identifiera riskfaktorer för kvarstående avancerad fibros.
Metod
Patienter med SVR och avancerad fibros eller cirros före behandling vid Karolinska Universitetssjukhuset 1992-2013 (n = 403), erbjöds ett uppföljande återbesök med leverstelhetsmätning med FibroScan. Fibrosstadium före behandling, ålder vid SVR, BMI, alkoholkonsumtion och förekomsten av diabetes registrerades vid återbesöket. Riskfaktorer för kvarstående fibros utvärderades med regressionsanalys.
Resultat
Vi inkluderade 269 patienter med en uppföljningstid på i median 7,7 år (0-20 år). Uppföljningstiden var 10 år för 84 patienter. Patienter med cirros hade signifikant högre leverstelhet (8,5 kPa 95% CI 7-9,1) vid uppföljning än patienter med avancerad fibros (6 kPa 95% CI 5,5-6,4). En majoritet hade lindrigare leverfibros efter SVR, men 17% av patienterna med cirros och 13% av patienterna med avancerad fibros förbättrades inte. Totalt hade 24% av patienterna en leverstelhet på minst 9,5 kPa vid uppföljning, talande för kvarstående avancerad fibros. Den andelen minskade från 31% till 15% för patienter med 10 års uppföljningstid. De viktigaste riskfaktorerna för kvarstående avancerad fibros var cirros före behandling, ålder ≥ 55 år och BMI ≥ 25 kg/m2 med ORs på 3,9 (95% CI 2,0-7,2), 2,3 (95% CI 1,2-4,3) och 2,3 95% CI 1,1-4,6).
Slutsats
Leverfibros och cirros kan förbättras hos de flesta patienter som behandlas framgångsrikt för kronisk hepatit C, och den processen verkar fortsätta över tid. Hög ålder, högt BMI och cirros före behandling ökar risken för kvarstående avancerad leverskada.

Bifoga filer

piechart.tif