(INF-P18) Avancerad analys – inte enkelt men har vi råd att avstå?

Författare/Medförfattare

NamnArbetsplatsOrganisationOrtLandAffiliation
Anders Lundqvist Infektionskliniken Södra Älvsborgs Sjukhus Borås 1
Martin Sandberg Utdataenheten Södra Älvsborgs Sjukhus Borås 1

Abstrakt

BAKGRUND
De sedan nu många år använda elektroniska patientjournalerna innebär att enorma mängder vårdrelaterade data har samlats och fortlöpande samlas och lagras. Det finns därför stora möjligheter att göra retrospektiva studier med stora statistiska material även på lokal sjukhusnivå. Även om retrospektiva observationsstudier av naturen innebär stor risk för bias-problematik finns det ändå skäl att ta tillvara den datamängd som finns och belysa olika frågeställningar.

METOD
Vi har med hjälp av dataanalytiker skapat en modell för att värdera effekten på vårdtid av att flytta patienter med huvuddiagnosen lunginflammation.
Genom multivariatanalys av mer än 5000 vårdtillfällen med huvuddiagnos pneumoni har viktiga parametrar associerade med medelvårdtid identifierats och en analysmodell har skapats som på gruppnivå väl kan prediktera medelvårdtid, sk skattad vårdtid.
Genom att lägga att lägga på filter kan förutsättningarna ändras. Analysmodellen kan då beräkna vad det skulle innebära i ändrad vårdtid om man undvek att flytta patienter mellan vårdavdelningar under ett vårdtillfälle.

RESULTAT OCH SLUTSATSER
Analysmodellen visade att om man avstod från att flytta patienter med huvuddiagnos pneumoni mellan vårdavdelningar skulle man minska medelvårdtiden hos flyttade patienter med mer än ett dygn. Detta kanske inte gjorde någon förvånad men kan ändå innebära underlag för övergripande vårdadministrativa beslut.
Metoden illustrerar möjligheten att utföra avancerad analys av stora mängder data på lokal nivå. Det är inte enkelt men vi kanske heller inte har råd att avstå från att ta till vara den stora informationsmängd som de samlade patientjournalerna utgör.